"If you do not read or understand English, please contact the Human Resources Office and they will provide you with someone who will explain the information in this booklet in a language you do understand."

 

 

 

Če ne razumete angleško, se obrnite na kadrovski oddelek, kjer vam bodo priskrbeli nekoga, ki vam bo pojasnil informacije iz te brošure v jeziku, ki ga razumete. 

 

 

 

 

on line dating service