"If you do not read or understand English, please contact the Human Resources Office and they will provide you with someone who will explain the information in this booklet in a language you do understand."

 

 

 

Jeżeli nie rozumie Pan(i) języka angielskiego lub nie potrafi czytać w tym języku, prosimy skontaktować się z pracownikami Działu Personalnego (Human Resources Office); znajdą oni osobę, kt√≥ra wytłumaczy Panu(i) informacje zawarte w tej broszurze w Pana(i) języku.