"If you do not read or understand English, please contact the Human Resources Office and they will provide you with someone who will explain the information in this booklet in a language you do understand."

 

Jeigu neskaitote arba nesuprantate angliškai, malonėkite susisiekti su paslaugų įstaiga “Human Resources Office”.  Bus parūpintas asmuo, kuris suteiks šioje brošiūroje pateiktą informaciją jums suprantama kalba.

 

 

aktuelles fernsehprogramm