"If you do not read or understand English, please contact the Human Resources Office and they will provide you with someone who will explain the information in this booklet in a language you do understand."

 

 

Pokud nemůžete číst anglicky nebo nerozumíte angličtině, obraťte se na vaše osobní oddělení. To pro vás najde někoho, kdo vám vysvětlí informace v této brožuře v jazyce, kterému rozumíte.

 

Order valium for anxiety add depression.